cintaabadi

Search Engine to Find Software and Mp3

Sponsored IMG

Polls

Are You interested in supporting this website by clicking the Google Ads that appear on this website?
 

Newsflash

zoom

All Image is Thumbnail Size

Clik Image for Enlarge In Article

 

logoshareme

Sharing is Caring

angel-of-change-kaskus-ycab

Let's Be Part Of Little Change

Read Here....

Supported By







This Site Member of AntiSpam-Crawlers





TopOfBlogs

Free PageRank Checker





Disclaimer

Disclaimer
 
OST The Myth (2005) / Shen Hua (Shénhuà) ??
User Rating: / 0
PoorBest 
Love Song and Lyric - Love Song with Lyric
Written by mangthjik riche   
Monday, 05 September 2016 13:45
AddThis Social Bookmark Button

Sun Nan (S?n Nán) ?? & Han Hong (Hán Hóng) ?? - M?ilì De Shénhuà ????? / Endless Love
OST The Myth (2005) / Shen Hua (Shénhuà) ??

(nán) mèngzh?ngrén shóuxi de li?nk?ng
(?)????????
n? shì w? sh?uhòu de w?nróu
????????
jiùsuàn lèishu? y?nmò ti?ndì
????????
w? bù huì fàngsh?u
?????

 

(nán) m?i y? kè g?dú de chéngshòu
(?)????????
zh?y?n w? céng x?xià chéngnuò
????????
(hé) n? w? zh?ji?n shóuxi de g?ndòng
(?)?????????
ài jiùyào s?x?ng
?????

(n?) wànshì c?ngs?ng wéiy?u ài shì y?ngyu?n de shénhuà
(?)?????????????
cháo q? cháo luò sh?zh?ng bù hu? zh?n'ài de xi?ngyu?
?????????????
j? f?n k?tòng de ji?chán du?sh?o h?iyè zh?ngzhá
?????????????
j?nwò shu?ngsh?u ràng w? hé n? zàiy?bù líf?n
?????????????

(nán) zh?n shàng xu? b?ngf?ng de àiliàn
(?)????????
zh?nx?n xi?ngy?ng cái néng róngji?
????????
(hé) f?ng zh?ng yáoyì lú shàng de hu?
(?)????????
bù miè yì bù xi?
?????

(n?) d?ngdài hu? (nán: k?i ch?n)
(?)???(?: ??)
(n?) k?i ch?n qù ch?n yòu lái (nán: ch?n qù ch?n yòu lái)
(?)?????? (?: ?????)
(n?) wúqíng (hé) suìyuè xiào w? ch?kuáng
(?)?? (?)??????
(hé) x?n rú g?ngti? rèn shìjiè hu?ngwú
(?)?????????
s?niàn y?ng xi?ngsuí
?????

(nán) wànshì c?ngs?ng wéiy?u ài shì y?ngyu?n de shénhuà
(?)?????????????
cháo q? cháo luò sh?zh?ng bù hu? zh?n'ài de xi?ngyu?
?????????????
j? f?n k?tòng de ji?chán du?sh?o h?iyè zh?ngzhá
?????????????
j?nwò shu?ngsh?u ràng w? hé n? zàiy?bù líf?n
?????????????

-REFF-
(hé) b?i hu?n suìyuè wéiy?u ài shì y?ngyu?n de shénhuà
(?)?????????????
shéi d?u méiy?u yíwàng g?l?o g?l?o de shìyán
?????????????
n? de lèishu? huàwéi mànti?n f?iw? de c?i dié
?????????????
ài shì yì xià zh? f?ng li?ng x?n xi?ngsuí zìzai f?i
?????????????
------

Repeat Reff

(n?) n? shì w? x?nzh?ng wéiy? m?ilì de shénhuà
(?)????????????

 

{


blog comments powered by Disqus

Last Updated on Monday, 05 September 2016 14:12